služby – wordeo

5 dôvodov prečo využiť moje služby

Všetko čo píšem je originálne, využívam svoje myšlienky, nápady a slová.

plán a realizácia

priebeh spolupráce
Na základe Vášho záujmu Vám zašlem individuálnu cenovú ponuku. Po zaslaní objednávky emailom si písomne potvrdíme a vzájomne odsúhlasíme podmienky spracovania a cenu za poskytnuté služby.  Spracovanie Vašej objednávky sa začína po úhrade zálohy za objednané služby. Termíny dodania služieb sú súčasťou objednávky. Spracovanie a dodanie vytvoreného textu alebo korektúr prebieha po častiach podľa Vašich požiadaviek, aby ste mali prehľad o priebehu Vašej objednávky.
podmienky spolupráce
  • Váš súhlas s obchodnými podmienkami a cenou služby
  • poskytnutie Vašich fakturačných údajov pre účel plnenia objednávky
  • platba zálohy za objednané služby vopred na základe zálohovej faktúry
potrebné údaje k spracovaniu
  • názov témy, obsah, text na korektúru
  • predmet objednávky – tvorba textu, úprava, konkrétne požiadavky
  • termín vyhotovenia
zhotovenie textu
Po poskytnutí základných informácií si dohodneme detaily spracovania a tiež výšku odmeny za vypracovanie textu. Dohodneme sa na výške zálohy, ktorá je potvrdením seriózneho záujmu o moje služby. Suma sa odpočítava z celkovej ceny objednávky. Dohodneme sa na spôsobe a termíne spracovania objednávky  v závislosti od rozsahu spracovaného textu prípadne korektúr. To je zárukou, že text môžete priebežne kontrolovať  a poskytnúť mi spätnú väzbu. Vy máte prehľad o tom ako v práci pokračujem, ja naopak evidujem Váš pretrvávajúci záujem. Okrem toho je možné upravovať smerovanie zámeru textu, čo je v prípade spracovania textu väčšieho rozsahu veľmi náročné. V takýchto prípadoch platíte za dodanie objednávky priebežne, nakoľko ju aj priebežne dostávate. Naša spolupráca pre mňa končí vtedy, keď získam od Vás spätnú väzbu o spokojnosti s výsledkom mojej práce.
VOP